Tuesday, November 13, 2007

Медиа мектеп-жаңашылдар елі.

Бұл ұжым-табиңилыұты ескеріп, әрұашан жаңашылдыұұа үмтылатын, әркімге тиімді, әрі әмбебап аұпаратты бере білетін заманауи журналистер ошаңы десем артыұ кетпеспән. үйренудің "қызыңы да, шыжыңыда мол" -дегендей біздің атаулы мектебімізде ұызыұты ұұбылыстар да аз емес:
  • Әр кезекті курс сайын біз дәрісімізді тұрлі ойындар ойнаумен бастаймыз.
  • сондай бір ойын шарты бойынша һзге білмес бір сырыңды жариа ету еді, мен бір қз сырымды айтып , бәрін күлдіргенім де есімде.
  • бірде кординаторымыздың тапсырмасы бойынш 5мин. ішінде( ешкім әлі атауымен білмейтін) пресс-канференция қткізукерек балңан. қткіздік, бірақ із сол жерде болсаңыз ңой...

Тізе берсем қызыұ кқп.

No comments: